Η διατήρηση της γονιμότητας δεν είναι ένα θέμα που αγγίζει μόνο τις γυναίκες.
Σήμερα εκτιμάται ότι το 50% των περιπτώσεων υπογονιμότητας οφείλεται και στον άντρα σύντροφο.

Η διατήρηση γονιμότητας εφαρμόζεται και στα δύο φύλα, με διαφορετικές μεθόδους ανάλογα με την περίπτωση.

 

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Η αποθήκευση σπέρματος, κρυοσυντήρηση σπέρματος ή τράπεζα σπέρματος, είναι όλοι όροι που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την ταχέως αναπτυσσόμενη μέθοδο της διατήρησης της ανδρικής γονιμότητας. Η συλλογή σπέρματος γίνεται συνήθως μέσω αυνανισμού και στη συνέχεια καταψύχεται σε δεξαμενές υγρού αζώτου. Αυτή η διαδικασία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική, αφού όταν συνδυάζεται με τα κατάλληλα πρωτόκολλα αποθήκευσης και αποστολής, μπορεί να διατηρηθεί για πολύ μεγάλο διάστημα, με τα 40 έτη να αποτελούν μέχρι σήμερα το ρεκόρ.

 

Κρυοσυντήρηση Ορχικού Ιστού

Ο ορχικός ιστός περιέχει βλαστικά κύτταρα που είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη διαδικασία της σπερματογένεσης. Κατά τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης, που κυρίως εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κακοήθειας στους όρχεις, ο ορχικός ιστός επεξεργάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να απομονωθούν σπερματοζωάρια κατάλληλα για γονιμοποίηση ή μελλοντική φύλαξη, τα οποία τοποθετούνται σε υγρό άζωτο μέχρι να χρησιμοποιηθούν για μικρο-γονιμοποίηση (ICSI).

©2024 Finead

Log in with your credentials

Forgot your details?