Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μία σύγχρονη και άκρως ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος. Περίπου το 90-95% των ωαρίων επιβιώνει από τη διαδικασία απόψυξης. Όταν τα ωάρια αυτά γονιμοποιηθούν, τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με αυτά των φρέσκων ωαρίων. Όπως και με την εξωσωματική γονιμοποίηση, τα ποσοστά επιτυχίας συνδέονται σαφώς με την ηλικία της μητέρας κατά την κατάψυξη, όσο νεότερες είναι οι γυναίκες, τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά εγκυμοσύνης.

Η Αμερικάνικη Εταιρεία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ASRM) θεωρεί τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης κατάλληλη για την καθημερινή εφαρμογή, ενώ οι μελέτες των παιδιών που έχουν γεννηθεί με τη μέθοδο αυτή, δείχνουν ότι η μέθοδος είναι απόλυτα ασφαλής.

©2023 Finead

Log in with your credentials

Forgot your details?