Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι η αποθήκευση των κατεψυγμένων ωαρίων μίας γυναίκας για μελλοντική χρήση. Για τη συλλογή των ωαρίων συνήθως χορηγούνται στις γυναίκες φάρμακα γονιμότητας ώστε να διεγείρουν τις ωοθήκες για να παράξουν περισσότερα ωάρια. Στη συνέχεια, τα ωάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες μεθόδους γονιμοποίησης αλλά και να αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση ή δωρεά ωαρίων.

Τα ωάρια διατηρούνται κρυοσυντηρημένα, με την τεχνική της υαλοποίησης και μεταφέρονται σε δεξαμενές υγρού αζώτου για μακροχρόνια συντήρηση. Τα ωάρια που καταψύχονται ουσιαστικά διατηρούν τη χρονολογική ηλικία της γυναίκας την ημέρα της κατάψυξης.

Πρόκειται για το ίδιο πρωτόκολλο με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Η μόνη διαφορά είναι ότι μετά τη λήψη των ωαρίων από τις ωοθήκες, δεν γονιμοποιούνται στο εργαστήριο, αλλά φυλάσσονται για μελλοντική προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.

©2023 Finead

Log in with your credentials

Forgot your details?