Η διαδικασία ακολουθεί τέσσερα βασικά βήματα:

1) φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών ώστε να υπάρξει παραγωγή ωαρίων: κανονικά, οι ωοθήκες απελευθερώνουν ένα ωάριο το μήνα, ωστόσο κατά τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης διεγείρουμε το σώμα ώστε να παράξει περισσότερα ωάρια.

2) Λήψη των ωαρίων από τις ωοθήκες: Τα ωάρια αναρροφώνται από τα ωοθυλάκια με ειδική βελόνα. Γενικά, η ωοληψία είναι μια εντελώς ανώδυνη διαδικασία. Σπάνια ενδέχεται ορισμένες γυναίκες να νιώσουν κάποιο πόνο ή φούσκωμα μετά την ολοκλήρωση της ωοληψίας.

3) Κατάψυξη των ωαρίων με τη μέθοδο της υαλοποίησης: Μετά την ωοληψία, γίνεται αξιολόγηση των ωαρίων για να διασφαλίσουμε ότι μόνο τα ώριμα ωάρια θα κρυοσυντηρηθούν. Στη συνέχεια, ακολουθεί η κρυοσυντήρηση των ώριμων ωαρίων μέσω της υαλοποίησης.

4) Φύλαξη των ωαρίων σε υγρό άζωτο: Στη διαδικασία αυτή, το υγρό εσωτερικό μέρος του ωαρίου αφαιρείται και αντικαθίσταται από κρυοπροστατευτικό υλικό. Στη συνέχεια βυθίζεται σε υγρό άζωτο στους -196°C και καταψύχεται.

©2024 Finead

Log in with your credentials

Forgot your details?