Από βιολογική άποψη, δεν υπάρχει κατάλληλη ηλικία. Η απάντηση είναι απλή: όσο νεότερη, τόσο το καλύτερο. Η λειτουργία των ωοθηκών δεν είναι ίση για κάθε γυναίκα. Ενώ ορισμένες γυναίκες στις αρχές της δεκαετίας του ’30 έχουν ήδη μειώσει τη λειτουργία των ωοθηκών, άλλες στα 40 τους έχουν εξαιρετικά ορμονικά επίπεδα.

Ένα ιδανικό χρονικό πλαίσιο θα ήταν μεταξύ 30 και 35, αλλά και πάλι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς αυτό μπορεί να μην ισχύει για κάθε γυναίκα. Ένας τρόπος τακτικής παρακολούθησης του αποθεματικού των ωοθηκών, είναι η μέτρηση της ορμόνης ΑΜΗ (Anti Mullerian Hormone), η οποία είναι πολύ αξιόπιστη για να δείξει πώς λειτουργούν οι ωοθήκες.

©2023 Finead

Log in with your credentials

Forgot your details?