Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Με τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης διατηρούνται, για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα πλεονάζοντα έμβρυα από αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στην εμβρυομεταφορά. Αντίστοιχα με την κρυοσυντήρηση ωαρίων, τα έμβρυα που προκύπτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες μεθόδους γονιμοποίησης αλλά και να αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση.

 

Κρυοσυντήρηση Ωοθηκικού Ιστού

Μία μέθοδος κατά την οποία αφαιρείται και αποθηκεύεται ιστός από τις ωοθήκες, συχνά πριν από τη θεραπεία του καρκίνου, με την προοπτική εξαγωγής βιώσιμων ωαρίων από το δείγμα του ιστού για μελλοντική χρήση. Οι εξελίξεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχουν καταστήσει τη διαδικασία αυτή κοινή τα τελευταία χρόνια. Ο ιστός αφαιρείται συνήθως με λαπαροσκόπηση και κρυοσυντηρείται μέχρι τη στιγμή που η γυναίκα νιώθει έτοιμη να ξεκινήσει την οικογένειά της. Τότε, ο ιστός επανεμφυτεύεται και η γυναίκα λαμβάνει ορμονικές θεραπείες για να διεγείρει την ωορρηξία, είτε πρόκειται για φυσική γέννα είτε για εξωσωματική γονιμοποίηση.

©2023 Finead

Log in with your credentials

Forgot your details?